חזרה

סילבוס

מספר קורס 0659-2585-01
שם הקורס של מי האוניברסיטה? לקראת תיאוריה פוליטית של האקדמיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
מרצה ד"ר לינור חלוזין דברתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lin1chd@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 14:00-18:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 497
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האוניברסיטה ידועה כאחד המוסדות העתיקים בעולם. שרשיה נטועים ב Universitas - התאגדות אוטונומית של תלמידים ומורים המוגנת מפני שרירות השלטון ומצייתת לחוק משלה. אבל של מי האוניברסיטה היום? האם היא של סגל המרצים והחוקרים, או שהללו רק מועסקים בה? האם האוניברסיטה היא של הסטודנטים, או שמא הסטודנטים הם לקוחותיה ותו לא? האם האוניברסיטה היא של מנהליה? של מממניה ופרנסיה? של המדינה? או של החברה? מיהו הציבור של האוניברסיטה ולמי היא נותנת דין וחשבון? ואולי האוניברסיטה מתעניינת רק בלימוד, במדע ובחקר האמת, ולא נועדה לשרת אף אחד? שאלות אלה עומדות ברקע כמה מן הפולמוסים הנוקבים שהתעוררו בישראל בשנים האחרונות והן נוגעות בבעיות יסודיות בפילוסופיה של הידע ובתיאוריה פוליטית.

בסמינר נחתור להכיר את היסודות הפילוסופיים וההיסטוריים של כמה מן הסוגיות הציבוריות הבוערות בנושא מערכת ההשכלה הגבוהה ונדון בהן לאור ההיסטוריה הארוכה של האוניברסיטה וההגות המודרנית על תפקידיה. נערוך הכרות עם המחקר העכשווי בתחום ונעזר גם בחומרים אמפיריים, מסמכים וקטעי עיתונות. בכל מפגש נבחן את האקדמיה מנקודת המבט של אחד השחקנים הפעילים בה: סטודנטים ומרצים, חוקרים, מדענים, מנהלנים ונותני שירותים. גם המוסדות החיצוניים לאוניברסיטה מפנים אליה תביעות - כך העיר, המדינה והצבא, מערכת החינוך, האגודות המקצועיות (עורכי-דין, רופאים, מהנדסים ועוד), תאגידים ותעשיינים. השחקנים הפעילים של קהילת הידע ובעלי העניין השונים הופכים את מערכת החינוך הגבוה לזירה גועשת של אינטרסים מגוונים (ולעתים קרובות סותרים) שבה נערך משא ומתן מתמיד על השאלה "של מי האוניברסיטה?".לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00