חזרה

סילבוס

מספר קורס 0668-1400-01
שם הקורס מיומנויות יסוד -צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מגמה לתרבות צרפת
מרצה ד"ר עילי ראונרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ilair@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין שפות ווב
חדר 103
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשיעור המבוא נעסוק במושגי יסוד בתרבות הצרפתית דרך ביטויים אמנותיים, עיוניים, ספרותיים וקולנועיים. השיעור יפרוש בפני הסטודנטים רגעים משמעותיים בהיסטוריה של העת החדשה בצרפת, החל במהפכה הצרפתית בסוף המאה השמונה-עשרה ועד פרשת דרייפוס בסוף המאה התשע עשרה. נבקש להציג תמונה רוחבית של אירועים שנחקקו בתודעת השיח בצרפת - מלחמות, המצאות מדעיות וחידושים טכנולוגיים, כיבושים אימפריאליסטיים, פרשיות פוליטיות ורומנטיות, מאבקים בין המעמדות ובין צורות השלטון, שאלות חברתיות שנוגעות בהתהוות התרבות המודרנית ותנועות אמנותיות, מהניאו-קלאסיקה ועד האימפרסיוניזם. כל זאת, דרך ייצוגים אסתטיים, דמויות מפתח כמו נפוליאון וויקטור הוגו, מקומות-זיכרון, חוקים וסמלים של הליברליזם והדמוקרטיה במשטר החדש. דגש מיוחד יושם על קריאה במאמרים עיוניים ובהכשרה תיאורטית עדכנית לשם חשיבה ביקורתית על המושגים והרעיונות במאה ה-19. לצד אלה, הסטודנטים יקראו ויבחנו טקסטים ספרותיים בעלי ערך תרבותי, קטעי סרטים הצופים ובודים את ההיסטוריה ממרחק הזמן, יצירות אמנות של גיבורי תרבות וקריקטורות בעיתון שהיוו חלק בלתי נפרד מעליית הבורגנות ותקשורת ההמונים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00