חזרה

סילבוס

מספר קורס 0668-1401-01
שם הקורס מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
יחידה אקדמית ההפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מגמה לתרבות צרפת
מרצה ד"ר אביב אמיתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avivam@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהחמישי 14:00 - 13:00
בניין: שפות ווב , חדר: 304
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן רוח
חדר 306
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה משמש כקורס יסוד בלימודי תרבות צרפת בת זמננו ובא לבחון את פניה השונים מנקודות מבט לשוניות, גיאוגרפיות, פוליטיות וחברתיות. נושאי הקורס כוללים תהליכים היסטוריים שהביאו להבניית הזהות הלאומית בצרפת, בחינת מערכת החינוך והאדמיניסטרציה במדינה, תפקידם של כלי תקשורת שונים, היחס למיעוטים והמודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים. כמו כן נלמד על אודות מקורותיהם ומשמעותם של סמלים, מונומנטים, אידיאולוגיות ומיתוסים לאומיים ונעמוד על מעמדה של צרפת באיחוד האירופי ובעולם. פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה קצרה של העיתונות היומית בצרפת.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00