חזרה

סילבוס

מספר קורס 0668-3000-01
שם הקורס להיות עם חופשי: צרפת ומדינות אפריקה הפרנקופונית בשנות המעבר מנתינות לעצמאות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מגמה לתרבות צרפת
מרצה ד"ר טל סלעצרו קשר
צור קשר דוא"ל: selatal20@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין שפות ווב
חדר 102
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מלחמת העולם השנייה מבשרת את סופן של האימפריות האירופאיות ששלטו עד אז ביד רמה ברחבי הגלובוס. תוצאות המלחמה הובילו בני-אדם במקומות שונים בעולם לקום, להרגיש שהם עם, ולחלום על הרגע בו הם יהפכו להיות אזרחים במדינת לאום, דמוקרטית ועצמאית משלהם. השאיפות הלאומיות צומחות בהדרגה, המעבר מנתינות לעצמאות אינו מתרחש בין לילה. הסמינר מבקש לבחון את טיבם של התהליכים הללו תוך התבוננות על החברה והמשטר בצרפת ובאפריקה הפרנקופונית בשנים שלאחר המלחמה. נעמוד מקרוב על היחסים הפוליטיים והתרבותיים ההדוקים שמתקיימים בין צרפת למדינות האפריקניות הפרנקופוניות בהתהוות ; נברר מה עמד ביסוד הקשר המתחדש בין צרפת למושבות שלה לאחר המלחמה, ערב הקמת הרפובליקה החמישית (1958) ו"האיחוד הצרפתי" ; נלמד כיצד המלחמה הקרה משפיעה ומעצבת את הקשרים הפוליטיים והאינטלקטואליים שמתקיימים בין צרפת לאפריקה בזמן מלחמת אלג'יריה ולאחריה, ונבדוק בו בזמן גם את האופן בו הקשרים הללו משפיעים ומעצבים בחזרה תודעה פוליטית וחברתית באשר למהות המלחמה הקרה והשלכותיה (tiers-mondisme) בשנים שלאחר העצמאות מדינית במדינות אפריקה הפרנקופונית (1960). בנוסף, בעזרת עיון מדוקדק במאמרים, הסמינר יבקש לדון ביסודות הכתיבה האקדמית, בתהליך המחקר ובתנאים שמאפשרים את פרסומו.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00