חזרה

סילבוס

מספר קורס 0668-3008-01
שם הקורס יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מגמה לתרבות צרפת
מרצה ד"ר טל סלעצרו קשר
צור קשר דוא"ל: selatal20@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-20:00
בניין ווב - לימודי שפות
חדר 301
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לימודי תרבות צרפת מאפשרים לנו לעמוד על מידת ההשפעה של התרבות הצרפתית על כלל התרבות האנושית בעת החדשה המודרנית. אחד המרחבים הפוליטיים בהם השפעתה ניכרת באופן בולט הוא המרחב הפרנקופוני האפריקני. השפה הצרפתית היא השפה הרשמית בעשרים ואחת מתוך חמישים וארבע מדינות אפריקניות. התרבות הצרפתית חוצה גבולות וקהילות והיא מתבטאת במבנה הפוליטי של המדינות הללו, במערכת החינוך, בכלכלה כמו גם באמנות. התרבות הצרפתית מהווה אם כן חלק חשוב, בלתי נפרד, מהתרבויות האפריקניות במדינות הדוברות את השפה הצרפתית. בקורס זה נבדוק את הקשר המיוחד שמחבר בין התרבות הצרפתית לאפריקה. נראה כיצד צרפת השפיע על אפריקה אך גם כיצד אפריקה השפיע על צרפת. בחינה של טקסטים פוליטיים, יצירות אומנות, מוסיקה פופולרית, סרטי קולנוע... תאפשר לנו לבחון מקרוב את ההיסטוריה הצרפתית העשירה של אפריקה כמו גם את ההיסטוריה האפריקנית המורכבת של צרפת.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00