חזרה

סילבוס

מספר קורס 0680-8308-01
שם הקורס "התרבות האחרת": האתגר של ספרות יידיש
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
ספרות
מרצה ד"ר חנה פולין-גלאיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hpgalay@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

'היידיש היא האחרת', מציעה עמדת תצפית ייחודית שממנה אפשר לגלות את ההיסטוריה, הפוליטיקה והאמנות של העם היהודי בעיניים חדשות, ביקורתיות. את טענה זו נחקור לעומק באמצעות המסורת הספרותית שנכתבה ביידיש, אשר נעה בין טקסטים דתיים למהפכנים, עממיים למודרניסטים, תיעודיים לפנטסטים. הקריאה תכלול יצירות של גליקל מהמלין, רב נחמן מברסלב, אברהם גולדפאדן, שלום עליכם, י.ל. פרץ, ש' אנס-קי, דוד ברגלסון, איציק מאנגר, אברהם סוצקבר, יצחק בשביס זינגר , קדיה מולודובסקי ועוד.
מעבר לערכה האסתטי, ספרות היידיש שופכת אור חדש על מספר דיונים תיאורטיים: היא מערערת את הקשר בין שפה למדינה, דיבור יומיומי לספרות גבוהה, הרגלי קריאה למגדר, ומלמדת על היכולת של קורפוס ספרותי לשרוד ולהשפיע אחרי מחיקתה של קהילת הקוראים המקורית. נדגיש במיוחד את ההשפעה של ספרות יידיש על תרבות ישראלית ואמריקאית כיום.
בנוסף לקריאה ספרותית, הקורס יכלול הקרנות סרטים, מפגשים עם סופרים, מתרגמים ופעילים בעולם היידיש העכשווי, יחד עם חשיפה למוסיקה ביידיש.
לא נדרשת ידיעה מוקדמת ביידיש. הקריאה בשפה העברית.

חובות: נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, 9 תגובות שבועיות, בחינת ביתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00