חזרה

סילבוס

מספר קורס 0680-8313-01
שם הקורס סוד החיים הארוכים: יצירות ספרות יידיש הנקראות מאות שנים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
ספרות
מרצה ד"ר אורן כהן רומןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: orencrom@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בסמינר ילמדו ארבע יצירות ספרות ביידיש שחוברו בראשית העת החדשה והמשיכו להקרא עד למאה העשרים ואף עד לימינו. היצירות, מסוגות שונות, הן: פורים-שפיל (דרמה); צאינה וראינה (דרשות); מעשה-בוך (פרוזה); זכרונות גליקל (אגו-דוקומנט). בין השאלות בהן נדון: מהי הסיבה לפופולאריות של כל יצירה וכיצד היא נשארה רלוונטית בעולם המשתנה? מהם השינויים שבכל זאת חלו בטקסט במהלך השנים ומה ניתן ללמוד מהם? מהו קהל הנמענים המיועד לכל יצירה ומי קרא אותה בפועל? והאם מעבר להיבטים הבלטריסטיים הטקסטים משרתים אידאולוגיה מסויימת?הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00