חזרה

סילבוס

מספר קורס 0687-2549-01
שם הקורס מרחב הסייבר ומדינות אסיה: עימותים, לוחמת סייבר, ומדיניות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי מזרח אסיה
מרצה ד"ר עמית שניאקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amitsheniak@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 279
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כיצד עימותי סייבר משפיעים על המדיניות הביטחונית ויחסי החוץ של מדינות אסיה? האם סין היא מעצמת סייבר? וכיצד מתמודדת יפן? בשנים האחרונות, התלות ההולכת וגוברת בטכנולוגיות מידע, תקשורת ממוחשבת ורשת אינטרנט בחיי היומיום, הגבירה גם את האיום הרב-מימדי הכרוך בתלות זו, ויצרה שינוי בגישה הציבורית והלאומית בנושאי אבטחת סייבר - מבעיה טכנית ומודיעינית לסוגיה מרכזית במדיניות החוץ והביטחון של מדינות. מדינות אסיה הן חלק מעצמות הסייבר המובילות בעולם, מצד אחד הן מהתורמות המשמעותיות ביותר להקמת תשתיות תקשורת ממוחשבת ותרבות דיגיטאלית, מצד שני חלקן מואשמות בגרימת כמה מתקיפות הסייבר הידועות לשמצה ביותר.

מטרת קורס זה, היא להדגיש הן את הדמיון והחידוש שבהתייחסות לאבטחת סייבר כמרחב פעולה נוסף ליחסים הבינלאומיים, ולגיבוש מדיניות חוץ וביטחון, זאת על ידי חשיפת הסטודנטים למגמות העדכניות במדיניות ובלוחמת סייבר והשפעתן על מדיניות הביטחון והחוץ, פיתוח וחדשנות, תהליכים מולטילטרליים של יצירת נורמות, חקיקה מדינית ודוקטרינות צבאיות כפי שהן מתפתחות במדינות סין, צפון קוריאה, יפן והודו.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00