חזרה

סילבוס

מספר קורס 0693-2018-01
שם הקורס ג'נוסייד ובניית לאום באפריקה ובמזה"ת - המקרה של רואנדה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח -
לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 423
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה יבחנו תהליכים של בניית לאום לאחר ג'נוסייד. מקרה המבחן שיבחן בקורס זה הוא רואנדה, בה התרחש ג'נוסייד בשנת 1994, אשר השפיע רבות על תהליכי בניית האומה לאחריו. במהלך הקורס ננתח תהליכים שונים הקשורים לבניית לאום ברואנדה, כגון דרכי הנצחת הג'נוסייד, תהליכי פיוס, הבניה של זהויות אתניות ודתיות, מערכות חינוך ועוד. מקרה מבחן זה יבחן אל מול מקרים אחרים של ג'נוסייד ובנית לאום במרחבי המזרח התיכון ואפריקה, כגון המקרים של הארמנים בתורכיה והדארפורים בסודאן.
הקורס יכלול סיור לימודי ברואנדה (מותנה במצב בשנת הלימודים תשפ"א).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00