חזרה

סילבוס

מספר קורס 0693-2019-01
שם הקורס קרן אפריקה והמזרח התיכון: היסטוריה ואקטואליה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 423
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 362
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 361
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מה הקשר בין סיפור שלמה המלך ומלכת שבא לבין ההיסטוריה של אתיופיה? מה בין הכנסייה האורתודוכסית האתיופית לבין הכנסייה הקופטית במצרים? מדוע צווה מוחמד על מאמיניו "עזבו את האתיופים כל עוד הם עוזבים אתכם"? האם המלחמות המתמשכות בין אתיופיה ואריתריאה ובין אתיופיה לסומליה בימינו הן מלחמות בעלות צביון דתי בעיקרן?
במהלך הקורס נדון בשאלות אלה ואחרות תוך ניתוח הקשרים ההיסטוריים שהתפתחו בין קרן אפריקה לבין המזרח התיכון מאז קבלת הנצרות באתיופיה במאה הרביעית ועד לימינו, תוך הפניית הזרקור לאירועים שהתרחשו במאה העשרים ושני העשורים הראשונים של המאה ה-21.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00