חזרה

סילבוס

מספר קורס 0693-2020-01
שם הקורס קוראים ספרות מאפריקה והמגרב מזווית סוציו-פוליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית
מרצה פרופ' גליה צברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gsafrica@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 261
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חוקרי אפריקה והמגרב קוראים ספרות


בקורס נבחן את האופן בו חוקרי אפריקה והמגרב קוראים ספרות שנכתבה על ידי סופרות וסופרים מהיבשת תוך שימת דגש על הקשרים תרבותיים אידיאולוגים ומגדריים של ספרות זו.

השיעור יתחיל עם עיסוק בשאלת היסוד האם קיים "רומן אפריקאי אותנטי" וימשיך בקריאה וניתוח של סיפורים קצרים ורומנים מובילים.
על הסטונדטים.יות לקרוא את כל הסיפורים והרומאן כמו גם מאמרים נוספים המרחיבים הן את הדיון התיאורתי בנושא ספרות אפריקאית ואת הדיון בנושא הרומן ככלי בחקר תרבויות היבשת


לכל רומן \ סיפור יוקדשו שני מפגשים. במפגש הראשון נעמוד על זהות הסופר\ת. נצייר את סיפור העלילה המרכזי, דמויות, אמצעים ספרותיים בולטים כמו גם יצירת "רשימה" של סוגיות חברתיות-פוליטיות מרכזיות. במפגש השני נרחיב בנושא הסוגיות החברתיות-פוליטיות העולות מן הספר ונעמת \ נאמת מול מקור אקדמי הדן בנושא. המפגש השני יביא לידי בחינה את הספרות ככלי בחקר מציאויות אפריקאיות.

בקורס זה יש בחינת בית.
ההוראות לבחינה יינתנו מבעוד מועד. הציון הסופי יורכב מבחינת הבית (60%) והשתתפות פעילה בכיתה (40% )לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00