חזרה

סילבוס

מספר קורס 0693-2022-01
שם הקורס מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית
מרצה פרופ' גליה צברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gsafrica@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה עבודה מעשית
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 306
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 306
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסות
התוכנית הבין אוניברסיטאית ללמודי אפריקה, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה מחוייב ליצור מרחב אקדמי עדכני המעניק לסטודנטים כלים לאיסוף וניתוח ידע מדעי כמו גם הקניית מיומנויות חיוניות להשתלבות בשוק העבודה. לפיכך, קורס זה ישלב ידע אקדמי בנושא מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל עם התנסות בשוק העבודה. הקורס יאפשר למשתתפיו ליישם תכנים אקדמיים באופן פרקטי, היכרות עם עולם העבודה, פיתוח מיומנויות מקצועיות וכישורים אישיים והגברת הבטחון האישי לקראת היציאה לשוק העבודה.

היבטים היסטוריים, תיאורטיים ומתודולוגים.
הקורס יניח את התשתית ההיסטורית לתופעת ההגירה האפריקאית בעת המודרנית ברחבי העולם . הקורס יתמקד בהגירת שתי קבוצות מאפריקה לישראל: מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בין 1990 ? 2012 וכן יתמקד במדיניות ישראל כלפי מהגרים אלו ובהליכי השתלבותם בישראל. במסגרת החלק התיאורתי יושם דגש על מגמות היסטוריות, פוליטיות, סוציולוגיות וכלכליות הקשורות להגירות אלו כפי שהן באות לידי ביטוי בארצות המוצא והיעד של המהגרים תוך הכרה בהיותה של ההגירה תופעה גלובלית בה מדינות רבות הפכו עם השנים למדינות מוצא ויעד בו זמנית. מקום יוקדש לדיון בהיבטים מגדריים של ההגירה האפריקאית למערב ובכלל זה לישראל כמו גם לדיון בהיבטים הקשורים לילדי מהגרים.
לאורך הקורס יושם דגש על בחינת המהגרים האפריקאים השונים כסוכנים (Agents ( פעילים של שינוי. נקודת מבט זו תאפשר בחינה היסטורית וסוציולוגית של מגמות מרכזיות בהגירה בעשורים האחרונים וההכרה במעבר של מהגרים ומבקשי מקלט מצרכנים פסיבים של שירותי סיוע ליזמים בעלי יכולות ניהול וקבלת החלטות אוטונומיות תוך הכרה במגבלות הפוליטיות והאחרות הכרוכות במעמדם המשפטי והחברתי ? כלכלי בישראל.
תיבחן מדיניות ממשלות ישראל השונות כלפי הגירת עבודה והגירת מבקשי המקלט תוך שימת דגש על תהליכי שינוי משמעותיים בתחום החקיקה, בזירה הציבורית ובפן המעשי. בנוסף, הקורס יתייחס לפעילות ארגוני החברה האזרחית הישראלית ? וותיקים וחדשים כאחד - בהקשר של הגירה לא יהודית הן בזירה המשפטית והן בזירה החברתית, כלכלית וציבורית.
המשתתפים יזכו להכשרה בסיסית באיסוף נתונים איכותני וכמותני בסוגיות הקשורות למהגרים מאפריקה לישראל.
בזכות היות הקורס משלב התנסות, המשתתפים יזכו לעבור סדנא בנושא כתיבת קו"ח הוכנה לראיון עבודה וכן סדנת לינקדין.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00