חזרה

סילבוס

מספר קורס 0693-2023-01
שם הקורס כתיבה אקדמית בנושא אפריקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 423
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 455
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות עקרונות והרגלי עבודה נכונים בהכנת חיבור מחקרי אקדמי. הקורס יתקיים במתכונת של מפגשים אישיים, ובמהלכה יתרגלו הסטודנטים את כל השלבים של כתיבת עבודה, יבחרו לעצמם נושאים מתחום ההיסטוריה של אפריקה ויגישו עבודה כתובה עם סיום הקורס.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00