חזרה

סילבוס

מספר קורס 0693-2201-01
שם הקורס גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 423
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין גילמן רוח
חדר 305
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 305
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה יבחנו שורשיו ההיסטוריים של האסלאם בניגריה מאז הגיע לאזור במהלך המאה העשירית. בקורס יבחנו תהליכים כגון הדרכים בהן הגיע האסלאם לאזור, אופן התפשטותו ומאפיינים אוניברסליים ומקומיים שלו. דגש מיוחד יינתן להתפתחותו של האסלאם בניגריה הקולוניאלית והעצמאית, תוך ניתוח יחסי הגומלין בינו לבין הנצרות, התפתחות זרמים שונים בתוכו ואפיון יחסי המגדר בקרב חברות מוסלמיות שונות בניגריה. לבסוף, ידונו נושאים אקטואליים כגון היחס בין תהליכי דמוקרטיזציה וזהות דתית, צמיחת ארגונים קיצוניים (כגון בוקו חראם) וכד'.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00