חזרה

סילבוס

מספר קורס 0757-4152-01
שם הקורס סביבה וירטואלית ככלי לימודי או שיקומי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
מגמה להוראת המדעים
מרצה ד"ר אורלי להבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lahavo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 419
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין שרת חינוך
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הקורס יוצגו מחקרים ופיתוחים חדשניים העוסקים בשילוב סביבות וירטואליות לצורכי הוראה, למידה ושיקום של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כגון: אוטיסטים, מוטורי, חושי, נפשי, וקוגנטיבי. המו"פ בתחום זה מתייחס לערכים המוספים המתרחשים בעת הפעילות בסביבה הוירטואלית הן ככלי אבחון והן ככלי טיפולי. קורס זה יעסוק בהיבטים הטכנולוגיים, הקוגניטיביים והשיקומיים. במהלך הקורס הסטודנטים יעסקו בעיצוב ותיכנון של סביבה וירטואלית העונה על צורך של אחת מאוכלוסיות בעלת צרכים מיוחדים.

בקורס זה ישולבו שיעורים פנים-מול-פנים, שיעורים מקוונים סינכרונים וא-סינכרונים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00