חזרה

סילבוס

מספר קורס 0821-6474-01
שם הקורס Made to Be Seen: צילום וגזע באמריקה
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות -
תולדות האמנות
מרצה ד"ר איילת כרמיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ayeletcarmi1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין מכסיקו אמנויות
חדר 213
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה בוחן את ההצטלבות שבין צילום וגזע בארצות הברית ומתמקד בעיקר, אך לא רק, במאה העשרים. הסטודנטים יחשפו למושגים ביקורתיים בתחום הצילום כגון 'נראות', 'פרפורמטיביו?ת', 'המבט' ו'משטר הראייה', וכן למגוון של דיונים היסטוריים ועכשוויים על המשמעות של הראייה בהבניה ובסימון של זהויות על בסיס גזעי במרחב הציבורי האמריקאי. במהלך הקורס נשאל שאלות כמו: כיצד תרם מדיום הצילום לשיח הגזע? איזה תפקיד ממלאים דימויים חזותיים בתפיסה שלנו אודות גזע וגופים מגוזענים (racialized)? איך מתפקד החזותי כעדות בתהליך של סימון זהויות גזעיות? נחקור מגוון של פרקטיקות ושימושים של הצילום, הכוללים צילומי משפחה, פרסומות, צילומים "מדעיים" של עבדים אפרו-אמריקאים מהמאה התשע-עשרה, פרויקטים תיעודיים ממשלתיים משנות הארבעים של המאה העשרים, צילום עיתונאי ותיעודי משנות השישים של צלמים כצ'ארלס מור וגורדון פארקס, צילום אקטיביסטי של קבוצות כמו 'הפנתרים השחורים' ו-'חיי שחורים נחשבים' ועבודות של אמנים עכשוויים כרוברט מייפלת'ורפ, לורנה סימפסון, ארתור ג'פה וחליל (ג'וסף) דיוויס. הקורס מאורגן באופן תמטי סביב ניתוח מקרי בוחן של תצלומים המציגים גופים מגוזענים ואת הקשריהם החברתיים-היסטוריים, שבין היתר כוללים את העבדות, התנועה לביטולה והתנועה לזכויות האזרח.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00