חזרה

סילבוס

מספר קורס 0842-4015-01
שם הקורס מבחן בהאזנה ד'
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ -
ביה"ס למוזיקה - המגמה לביצוע מוזיקלי
מרצה מר עדי רוזנקרנץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: adiros@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בוכמן-מהטה מוזיקה , חדר: 39
אופן ההוראה בחינה
שעות סמסטריאליות
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד ? אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו ?שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה:
1. מלחין
2. שם היצירה וז'אנר
3. פרק ביצירה
4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב')
5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00