חזרה

סילבוס

מספר קורס 0845-4124-01
שם הקורס כתיבה מחקרית
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ -
ביה"ס למוזיקה - מגמת מוזיקולוגיה
מרצה פרופ' מיכל גרובר-פרידלנדרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: groverm@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בוכמן-מהטה מוזיקה , חדר: m18
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין בוכמן-מהטה מוזיקה
חדר 033
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס ייעודי לתלמידים הלומדים לקראת תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי. פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים ע?פ אישור מרצה). הקורס מקנה כישורי קריאה כתיבה ומחקר מתקדמים באמצעות קריאה ביקורתית וחשיפה למתודולוגיות מחקר מגוונות. המטרה להכין את התלמיד לכתיבת תזה במוזיקולוגיה. הקורס אינטנסיבי ומחייב קריאה והגשת מטלות כתיבה. נפתח כלים ביקורתיים ורגישויות מחקריות, וסביבו תרוכז ההאזנה, הקריאה והכתיבה. בסיום הסמסטר נערוך כנס בו יוצגו תוצאות מחקרם של הסטודנטים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

מטלת סיכום

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00