חזרה

סילבוס

מספר קורס 0851-6734-01
שם הקורס טלוויזיה שחור לבן : טלוויזיה אמריקנית וגזע
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ -
ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
מרצה ד"ר יעל לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaellev2@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין מכסיקו אמנויות
חדר 209
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לאורך ההסטוריה האמריקנית, שאלות של גזע ואתניות היוו חלק משמעותי מהמצב הפוליטי והחברתי בארה"ב, והשליכו לא רק על חיי אדם, זכויות אזרח וכלכלה, אלא גם על הלך הרוח התרבותי. עם המסחור וההפצה של הטלוויזיה החל מאמצע המאה ה-20, שאלות אלו מצאו את מקומן במדיום החדש באופנים מגוונים. בקורס זה נבקש להבין את ההגדרות של גזע ואתניות כפי שהן משתקפות בטלוויזיה האמריקנית: כיצד לובן מובחן מקטגוריות גזע אחרות? מה מבחין טקסט סטריאוטיפי מריאליסטי? כיצד ניתן לייצר מורכבות בייצוג מיעוטים אתניים? כיצד מתקיים המתח בין החלום האמריקני לבין שאלות של גזע בטלוויזיה? נסקור את האופן בו הטלוויזיה האמריקנית התמודדה עם מתחים גזעיים, נבחן שאלות של ייצוג, ז'אנר, התנגדות, מגדר, ביקורת ועוד. נדון בסדרות כגון Amos and Andy, The Cosby Show, Chico and the Man, Devious Maids, Insecure, Ramy ועוד ונבחן את עבודתם של חוקרות וחוקרים כגון קריסטן וורנר, ז'קלין בובו, הרמן גריי, מארי בלטראן, במבי האגינס ועוד.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00