חזרה

סילבוס

מספר קורס 0881-2405-01
שם הקורס כלכלה עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ -
ביה"ס לאדריכלות
מרצה ד"ר יאיר זימוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ziya@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין יד מישל קיקואין
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בכלכלה אורבנית ובהתפתחות אורבנית. כמו כן, נתאר בקורס את המנגנון של שוק חופשי והקרקע כמרכיב בייצור. במסגרת הקורס יוצג כיצד נקבע מחיר הקרקע והרנטה.
כמו כן, יוצגו הסיבות להתערבות ממשלתית וההשלכות של התערבות זאת.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00