חזרה

סילבוס

מספר קורס 0881-4410-01
שם הקורס בינוי עיר תיאוריה ומעשה ב'
יחידה אקדמית הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ -
ביה"ס לאדריכלות
מרצה גב' רות שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rshapira@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין יד מישל קיקואין
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס הינו קורס בחירה מיועד לתלמידי השנה הרביעית בביה"ס לאדריכלות.
דרישות קדם: סיום קורס "בינוי עירוני תאוריה ומעשה א" או קורס "תכנון עירוני תאוריה ומעשה 1" בשנה"ל תשפ"ב.
ההרשמה מוגבלת ל- 35 סטודנטים.
מטרת הקורס היא העמקה בתחום התכנון העירוני.

הסטודנטים יתנסו בתכנון העירוני בכלים שרכשו בקורס המבוא . מטלת הסטודנטים תהיה הכנת תכנית בנין עיר על מסמכיה. הדיון המסכם בתכניות ייעשה במתכונת סימולציה בקבלת החלטות בתכנון העירוני.
במקביל להכנת הפרוייקט יינתנו הרצאות ויהיו דיונים בנושאים השונים המרכיבים את המארג של העשייה העירונית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתיאוריה ומעשה א (08814401)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00