חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4040-01
שם הקורס מושגי יסוד בכלכלה סביבתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר צבי באוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: baumz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סביבה פורטר
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:
להקנות לסטודנטים הבנה של מושגי יסוד בכלכלת סביבה והיכרות עם תיאוריות כלכליות, מודלים וכלים כמותיים לבקרת השימוש ולניהול יעיל של משאבי טבע וסביבה, תוך הבנת אופן הפעולה של תמריצים כלכליים ושל מדיניות רגולציה.

תוכן הקורס:
הקורס מתמקד בתחומים הבאים:
1. מושגי יסוד בכלכלה: "היד הנעלמה" ומנגנון השוק החופשי, היצע וביקוש, זכויות קניין, מוצרים ציבוריים, כשלי שוק, השפעות חיצוניות, צמיחה בת קיימא, ניתוח עלות תועלת, תופעת המחסור במשאבי טבע, יעילות סטטית, יעילות דינמית.
2. שיטות להערכה כלכלית של משאבים סביבתיים: נכונות לשלם, ערכים של שימוש/ אי-שימוש, שיטות המבוססות על העדפות מוצהרות ועל ההעדפות נגלות.
3. ניהול משאבי מים וקרקע: הקצאה ושימוש יעיל במשאבי מים וקרקע. שינויי ייעוד של קרקעות ואמצעים להתמודדות עם כשלי שוק, הקצאה יעילה של מי תהום ומים עיליים, ניהול ביקושי מים ומדיניות תמחור.
4. כלכלת דיג: מאפייני הדגה/בית הגידול, בניית מודל דיג, דיג יעיל ובר-קיימא, נגישות פתוחה, דיג יתר והכחדת מינים, אמצעי מדיניות ורגולציה.
5. ניהול משאבי אנרגיה: מגמות עולמיות, אנרגיות מתחדשות בייצור חשמל - פוטנציאל ואתגרים, רשתות חכמות, אגירה וניהול ביקושים, עריכת השוואות כלכליות בין חלופות שונות להפקת אנרגיה, אמצעי מדיניות ורגולציה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

תרגיל
בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00