חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4070-01
שם הקורס סדנת תזה מחקרית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה פרופ' קולין פרייסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: colin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 314
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-11:00
בניין סביבה פורטר
חדר 302
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סדנת התזה מיועדת לתלמידי תואר שני בתוכנית המחקרית, בשנה ב' ללימודיהם. הסדנא מהווה פורום בו הסטודנטים מציגים את רעיונותיהם ואת התוצאות הראשוניות מהמחקר שלהם. כל סטודנט בסדנא מציג ומרצה בקצרה על נושא המחקר שלו, ואז מתנהל דיון פתוח עם שאר הסטודנטים ומנחה הקורס.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00