חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4470-01
שם הקורס אנרגיה: "פנים רבות לה"
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר ניר נפתליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nirnaf@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סביבה פורטר
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-20:00
בניין סביבה פורטר
חדר 302
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס:

בנוסף לדיון בנושאים נבחרים מתחום האנרגיה ככל שיבחרו ע? הסטודנטים, מטרת הסמינר לפתח מחשבה עצמאית וגיבוש דעה על נושא חדש ,תוך יכולת להערכת מאמר מדעי, הצגתו ולבסוף כתיבת עבודת סמינריון. הסטודנטים יידרשו להציג בפני הכיתה מצגת שהכינו מראש ולענות על שאלות הקשורות לנושא שבחרו. חלק מהציון יינתן על אופן ההצגה והמענה לשאלות. הסטודנטים ילמדו להעריך מצגות של אחרים מתוך כוונה לשפר את יכולתם שלהם.

נושא הקורס:

הקורס מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים. כל סטודנט מתבקש לבחור נושא בהתאם לתחומי העניין שלו הקשור לתחום האנרגיה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהעולם סביבנו (09101222) +מבוא לאנרגיות מתחדשות (09104016) +מבוא לאקו-פילו' (09101100) +דיני איכות הסביבה (09101000) +פרקים נבחרים באקולוגיה (09101500) +קיימות במאה ה-21 (09104060) +מושגי יסוד בכלכלה סביבתית (09104040) +שיטות מחקר (09104004)


tau logohourglass00:00