חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-4500-01
שם הקורס פרוייקטים בחקר הסביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
מרצה ד"ר ורד בלאסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: vblass@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סביבה פורטר , חדר: 206
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 11:00-15:00
בניין סביבה פורטר
חדר 221
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס משמש כציר המרכזי עליו נשענת ליבת קורסי החובה של התלמידים בתוכנית המחקרית. הוא מאפשר לתלמידים הבאים מדיסציפלינות שונות להתנסות תוך שיתוף פעולה פורה ומפרה, בחקר בעיות סביבה, כל אחד מנקודות מבטו הוא ומקנה יסודות לתכנון, פיתוח וכתיבת הצעת מחקר. השנה הקורס יעסוק בנושא כלכלה מעגלית בישראל. חלקו הראשון של הסמסטר מוקדש להרצאות של מומחים בנושאים שונים הקשורים לנושא המרכזי. מטרת הרצאות אלו להציג לתלמידים את הידע הדרוש להכרת הנושא ולסקור נקודות מבט שונות על המשמעויות הסביבתיות בישראל באותו נושא. חלקו השני של הקורס יוקדש להכנת הצעת מחקר ע"י התלמידים, בקבוצות, בראייה בינתחומית.

מטרות:
מטרת הקורס היא התנסות בהכנת הצעת מחקר בנושא נבחר הקשור לנושא הקורס. תלמידי הקורס יבחנו סוגיות בעלות השלכות סביבתיות תוך התייחסות לנושאים התנהגותיים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים תוך הצגת היבטים וגישות מחקר שונות. מעבר להעשרת הידע ובניית הראייה הבינתחומית בתחום עכשווי שיקנה הקורס הוא צפוי להעשיר את ניסיון התלמידים בהיבטים שיסייעו בקידום מחקרם האישי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

הרצאה בכיתה
מטלת סיכום

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00