חזרה

סילבוס

מספר קורס 0910-6002-01
שם הקורס סמינר חוגי לימודי סביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
בית הספר ללימודי הסביבה
אופן ההוראה קולוקויום
שעות סמסטריאליות 0.35
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 15:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסמינר החוגי הינו סמינר שבועי, בו ניתנות הרצאות מגוונות מאד, הן מבחינת הנושאים והן מבחינת המוסדות השונים מהם יגיעו המרצים, כשמטרתנו העיקרית היא לחשוף את המשתתפים למגוון רחב ככל האפשר של תחומי מחקר ופעילות ציבורית הנוגעים לסביבה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00