חזרה

סילבוס

מספר קורס 0920-6140-01
שם הקורס Field Trips Course: Environmental Issues in Israel and the Region
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
תכנית בינלאומית בלימודי הסביבה
מרצה ד"ר בועז שחםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: boazshacham@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סיור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-15:00
בניין סביבה פורטר
חדר 106
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס ? לאפשר לסטודנטים להרחיב את ההיכרות שלהם ואת ניסיונם והבנתם באתגרים סביבתיים בישראל ובמזרח התיכון, באמצעות סיורים מעשיים לשדה ולאתרים נבחרים בהם יפגשו בעיות אמיתיות ואת הדרכים להתמודדות עימן. חמישה סיורים, כל אחד מתמקד בתחום או סוגיה סביבתית מסוימת, יערכו במהלך הסמסטר.
(בהתאם להנחיות משרד הבריאות והנהלת האוניברסיטה, ככל שיתאפשר הסיורים יהיו פיזיים, אם תהיינה מגבלות יתכן שחלקם יערכו באפן וירטואלי)
הסיורים יכסו היבטים מגוונים של סוגיות סביבתיות לרבות נושאים פיזיים, טכנולוגיים, חברתיים וכאלה הקשורים למדיניות, מנקודות מבט של אתרים, בעלי עניין וארגונים מגוונים.
הקורס אמור לגוון את חוויות הלמידה ויעודד למידה וחקר של הסוגיות מנקודת מבט רב-תחומית, וידרוש מהסטודנטים להכין ולהציג בעצמם את הרקע העיוני המקדים לפני כל סיור. הקורס מעודד דיון ער והחלפת דעות בין משתתפיו, תוך הפרייה הדדית ועבודה אקדמית משותפת.
ההערכה בקורס מתבצעת על סמך הצגת החומר בהכנה לפני כל סיור (משימה קבוצתית בצוותים) והגשת מטלות בכתב על הנושאים של הסיורים השונים (משימות אישיות).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

מטלת אמצע
אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00