חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4101-01
שם הקורס תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' כפיר אליעזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: kfire@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כלכלה ברגלס , חדר: 210
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נבחן מושגי פתרון שונים למשחקים בצורה אסטרטגית ובצורה רחבה.נדון במשחקים חוזרים .לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתאוריה מיקרו כלכלית (10114111)


tau logohourglass00:00