חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4104-01
שם הקורס תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' כפיר אליעזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: kfire@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כלכלה ברגלס , חדר: 210
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נתמקד בניתוח משחקים עם מידע אסמטרי. הנושאים שנלמד כוללים משחקים בייסיאנים, מכרזים, סלקציה שלילית, סינון מונופוליסטי וסינון תחרותי, עיצוב מנגנונים אופטימליים ויעילים, העברת מידע באופן אסטרטגי (מודלים של signalling, שכנוע בייסיאני ו-cheap talk), מודלים של moral hazard, מידול של ידע במשחקים ומשחקים חוזרים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתורת המשחקים א' (10114101)


tau logohourglass00:00