חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4117-01
שם הקורס תאוריה מאקרו כלכלית ב'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' ערן ישיבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yashiv@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 16:00 - 17:00
בניין: כלכלה ברגלס , חדר: 227
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 11:00-13:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק במודלים מאקרו כלכליים של מחזורי עסקים. הוא מציג את חזית המחקר בתחום, תוך שילוב בין מידול תיאורטי ליישום אמפירי. בכלל זה נדונות סוגיות רלבנטיות למדיניות כיום, כמו מדיניות מוניטארית בסביבה של ריבית ואינפלציה נמוכות ומדיניות המתמודדת עם חיכוכים פיננסים.

הנוכחות בקורס (גם בזום בזמן אמת) חובה , למעט העדרויות בתיאום, וחלק מהציון נקבע לפי השתתפות בשיעור ובתרגול.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתאוריה מאקרו כלכלה א' (10114107) אותאוריה מאקרו כלכלית א' (10114116)


tau logohourglass00:00