חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4218-01
שם הקורס אקונומטריקה 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה ד"ר איתי ספורטא אקשטיןצרו קשר
מרצה ד"ר אנליה לאורה שלוסרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: itaysap@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כלכלה ברגלס , חדר: 212
צור קשר דוא"ל: analias@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-17:00
בניין כלכלה ברגלס
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה ילמדו הסטודנטים שיטות אקונומטריות המקובלות במחקר מיקרו-יישומי. המיקוד הוא על שיטות בהן נעשה שימוש במחקר אמפירי בכלכלה בפרט ובמדעי החברה בכלל. הדגש בקורס הינו על הבנת השיטות השונות, בחירה בין שיטות שונות ויישום השיטות השונות בפועל. הדיון בשיטות השונות ילווה בהצגה של מאמרים אמפיריים, אשר מיישמים את השיטות הנלמדות.
בקורס יושם דגש מיוחד על הסקה סיבתית.

הציון בקורס יהיה מורכב מהציון בתרגילים ובעבודת סיום קורס.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאקונומטריקה א' (10114205) אואקונומטריקה א' (10114202)


tau logohourglass00:00