חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4230-01
שם הקורס כלכלת משפחה ומאקרו כלכלה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' משה חזןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moshehaz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כלכלה ברגלס , חדר: 228
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יציג ניתוח כלכלי של המשפחה. הנושאים שיכוסו יכללו את הביקוש לילדים, המבנה של המשפחה, הענקת זכויות כלכליות לנשים, והקשר בין נושאים אלה לבין אי-שיויון, התפתחות כלכלית וצמיחה כלכליתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00