חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4390-01
שם הקורס תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' רן שפיגלרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rani@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשני העשורים האחרונים, רעיונות מתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והחברתית חלחלו בעצמה מתגברת לתחום הכלכלה, בעיקר בהשפעתה של תנועת "הכלכלה ההתנהגותית". בקורס זה נבחן התפתחויות עדכניות בשדה התאוריה הכלכלית אשר משקפות מגמות אלה. ספציפית, נסקור: (1) מודלים של שווקים (תחרותיים או מונופוליסטיים) בהם צרכנים סוטים ממודל הבחירה הרציונלית (העדפות בלתי-עקביות על-פני זמן או הקשר, יכולת מוגבלת לפענח תמחור מסובך, הבנה חלקית של סדירויות אמפיריות בשווקים), (2) התפתחויות בתורת ההחלטות (אפיון של העדפות בלתי-שגרתיות, חילוץ של מאפיינים פסיכולוגיים כגון תשומת-לב מוגבלת או פיתויים מתוך התנהגות בחירה), (3) התפתחויות בתורת המשחקים (ניסוח מושגי שיווי-משקל שמשקפים "ציפיות בלתי-רציונליות" ויישומם בתחומים כגון ארגון תעשייתי, כלכלה מוניטרית או כלכלה פוליטית).הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתאוריה מיקרו כלכלית (10114111)
קורסים מקבילים
תורת המשחקים א' (10114101)


tau logohourglass00:00