חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4566-01
שם הקורס בועות פיננסיות ומאקרו כלכלה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' גד בר לוי
צור קשר
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 20/05/2021
יום ה
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 24/05/2021
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 25/05/2021
יום ג
שעות 18:00-21:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 31/05/2021
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בגישות מקרו-כלכליות לתופעה של עליות חדות במחירי נכסים שלעתים קרובות מסתיימות בקריסה. במשך הקורס נדבר על מספר גישות תאוריטיות שמסבירות באילו תנאים יכולה להתקיים בועה פיננסית, או מצב שבו מחירו של נכס עולה על ערכו היסודי. בנוסף, הקורס יעסוק בשאלה של האם מצב זה צורך התערבות ממשלתית. הקורס יתנהל באנגלית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתאוריה מאקרו כלכלית א' (10114116)


tau logohourglass00:00