חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4567-01
שם הקורס מודלים בתיאוריה כלכלית: כלכלה ללא מחירים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' אריאל רובינשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rariel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כלכלה ברגלס , חדר: 201
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 09/03/2021 - 04/05/2021
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס נדון במספר מודלים שהם חלק מפרוייקט של חקר הלוגיקה של "כעין-מחירים" המסדירים הרמוניה בסביבות חברתיות. הקורס מכוון להדגים "תיאוריה כלכלית מושגית" - קרובה ברוחה ל"שווי משקל כללי" אבל ללא מחירים ורחוקה מתורת המשחקים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתאוריה מיקרו כלכלית (10114111)


tau logohourglass00:00