חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4605-02
שם הקורס שיטות מתמטיות בכלכלה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' יונוץ סטאנצ'סקוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ionut@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר קיץ תשפ"א
יום א
שעות 15:00-20:00
בניין כלכלה ברגלס
חדר 001
סמסטר קיץ תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-20:00
בניין כלכלה ברגלס
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יפורסם בהמשךלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמיקרו א החלטות כלכליות (10112103) +מאקרו כלכלה א' * (10112102) +מיקרו ב רווחה ושוק תחרותי * (10112109) +מבוא לאקונומטריקה (10112106)
* לימוד הקורס בעבר וזכאות לגשת לבחינה מאפשרים רישום לקורס
קורסים מקבילים
מאקרו כלכלה ב' (10112105) +מיקרו ג אינפורמציה,משחקים (10112104)


tau logohourglass00:00