חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4620-01
שם הקורס נושאים בהיסטוריה כלכלית של המאה העשרים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' יואל מוקירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: j-mokyr@northwestern.edu
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
תאריך 05/12/2022
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין ברגלס - כלכלה
חדר 101
סמסטר א' תשפ"ג
תאריך 07/12/2022
יום ד
שעות 16:00-19:00
בניין ברגלס - כלכלה
חדר 101
סמסטר א' תשפ"ג
תאריך 12/12/2022
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין ברגלס - כלכלה
חדר 101
סמסטר א' תשפ"ג
תאריך 14/12/2022
יום ד
שעות 16:00-19:00
בניין ברגלס - כלכלה
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאים בהיסטוריה כלכלית
שם המרצה: פרופ' מוקיר יואל
מספר הקורס: 1011.4620
The course will be concerned with economic developments in the European economies between 1890 and 1989, including growth, demographic changes, the Great Depression, economic aspects of the World Wars, and the historical significance of the rise and fall of the Communist economiesלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00