חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-4719-01
שם הקורס מכרזים, מצ'ינג ותחרות: תאוריה ומעשה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה פרופ' בני מולדיבאנו
צור קשר
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 04/03/2021
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 09/03/2021
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 11/03/2021
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 15/03/2021
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 16/03/2021
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך 18/03/2021
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
תאריך
יום
שעות
בניין
חדר
הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס הינו בשפה האנגליתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתורת המשחקים א' (10114101)


tau logohourglass00:00