חזרה

סילבוס

מספר קורס 1011-5000-02
שם הקורס סדנת דוקטורנטים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לכלכלה
מרצה ד"ר אנליה לאורה שלוסרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: analias@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין כלכלה ברגלס
חדר 101
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין כלכלה ברגלס
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הסדנה הינה ללוות את תלמידי הדוקטורט בתהליך המחקר, להקנות כלים בהצגת עבודת המחקר ובכתיבת העבודה.
כל תלמיד נדרש להציג לפחות פעם בסמסטר.
הנוכחות בסדנה הינה חובה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

מטלת סיכום

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00