חזרה

סילבוס

מספר קורס 1031-4479-01
שם הקורס כלכלה פוליטית בינלאומית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
מדע המדינה
מרצה ד"ר טל שדהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: talsadeh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: נפתלי חברה , חדר: 508
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 15:00-18:00
בניין נפתלי חברה
חדר 108
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס בוחן את התפתחות המערכת הכלכלית-פוליטית הבינ"ל, את תפקיד החברות הרב לאומיות בה, ואת הפוליטיקה של הסחר והמימון הבינ"ל. הפעילות בזירות אלו מנותחת על פי שלוש השקפות עולם נפרדות: הגישה הליברלית (להלן הגישה הכלכלית), הגישה המרקנטליסטית (להלן גישת המדינה) והגישה המרקסיסטית (להלן הגישה החברתית). כמו כן מודגש חלקן המנוגד לעיתים והמשתלב לעיתים של הפוליטיקה המקומית והפוליטיקה הבינלאומית בעיצוב הכלכלה העולמית. הדיון מדגיש את המערכת שלאחר מלחמת העולם השנייה אך עוסק גם בתקופות קודמות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00