חזרה

סילבוס

מספר קורס 1041-3529-01
שם הקורס אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מרצה ד"ר אריקה לין וייסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ericaweiss@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:30
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יעסוק גם ביסודותיה של "התרבות האמריקאית", וגם בגילויים עכשוויים שלה. הקורס יתמקד בהתפתחות רעיונות של מעמד, גזע, דת, מגדר ואזרחות בהקשר האמריקאי. אנו נבחן את המתח שבין אחדות תרבותית לבין גיוון תרבותי בארה"ב. נקדיש תשומת לב למקורות, פיתוח והשלכות של דימויים תרבותיים אמריקאיים, כמו הקשר בין מסיבת התה בבוסטון לבין תנועת מסיבת התה של היום. הטקסטים יכללו דוגמאות ממחשבה וספרות אמריקאית, תרבות פופולרית והתייחסות אקדמית לכל אלה. יחד נשאל איך האנתרופולוגיה יכולה לתרום להבנת קבוצות חברתיות שונות, קהילות, אזורים ומוסדות פוליטיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתאוריות קלאסיות (10412191) +שיטות מחקר איכותניות (10413321) +שיטות מחקר כמותיות (10413389) +תיאוריה באנתרופולוגיה (10412290)


tau logohourglass00:00