חזרה

סילבוס

מספר קורס 1051-4040-01
שם הקורס דיני עבודה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
לימודי עבודה
מרצה ד"ר לילך לוריאצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lilachlurie@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: נפתלי - מדעי החברה , חדר: 403
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 13:00-16:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 201
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים נקודת מבט רחבה על דיני העבודה בישראל. בתחילת הקורס יוצגו שאלות תיאורטיות שילוו את הדיון במהלך הקורס כולו: מדוע נדרשת רגולציה בתחום העבודה? מה ייחודו של חוזה העבודה לעומת חוזה מסחרי? כיצד מתמודדים דיני העבודה עם השינויים בעולם העבודה? בהמשך הקורס יוצגו בהרחבה תתי הענפים של משפט העבודה: משפט העבודה הפרטי, משפט העבודה הקיבוצי ודיני איסור אפליה בתעסוקה. במהלך השיעורים נעסוק בסוגיות המשפטיות אשר עומדות במרכז דיני העבודה בישראל ובמסגרתן, בין היתר, יחסי עובד מעביד (השאלות: "מי הוא עובד?" "מי הוא מעסיק?"), שעות עבודה ומנוחה, התארגנות עובדים, הסכמים קיבוציים, זכות השביתה וסיום יחסי עבודה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00