חזרה

סילבוס

מספר קורס 1052-4129-01
שם הקורס המודיעין - אתגרים והזדמנויות בעידן של תמורות ושינויים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
לימודי ביטחון
מרצה מר איתי ברוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: itaibrun@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין נפתלי חברה
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מודיעין הוא ידע על האויב והסביבה הנדרש לצורך קבלת החלטות בעניינים הקשורים לעיצוב המדיניות, לתכנון המבצעים ולבניין הכוח. מטרת הקורס תהיה לבחון את השאלה האם נדרשת מהפכה בענייני מודיעין לנוכח השינויים הגדולים של תקופתנו? ואם כן, מה יכולים להיות כיווניה של מהפכה כזאת? הקורס יתאר את הבסיס העיוני וגישות מסורתיות וחדשות למהותו של המודיעין; יציג את אופן התמודדותו עם האתגרים הנוכחיים שלו, בדגש על השינויים בשדה הקרב, על השינויים שהביאה מהפיכת המידע והתפתחותו של ממד הסייבר, על השינויים בסדר העולמי והאזורי ועל השלכותיהן של התפתחויות חברתיות, פוליטיות ורעיוניות; וינתח את כיווני ההתפתחות העתידיים עבור המודיעין הנדונים כיום בתיאוריה ובפרקטיקה המודיעינית.
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00