חזרה

סילבוס

מספר קורס 1082-4135-01
שם הקורס סוגיות בתכנון עירוני
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
מדיניות ציבורית
מרצה פרופ' רוית חננאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hananelr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: נפתלי - מדעי החברה , חדר: 061
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
טווח תאריכים 12/02/2023 - 15/02/2023
שעות 09:00-17:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תכנון, ניהול וייזום של פרויקטים קרקעיים/נדל"ניים מחייבים הבנה מקיפה של מערכות שונות. מטרת הקורס היא להתוודע לתהליך התכנון על שלביו השונים, החל משלבי זיהוי והגדרת קהל היעד, דרך הגדרת מטרות הפרויקט והיעדים השונים, בחינה של חלופות, הערכת התוכנית ומודלים שונים של קבלת החלטות. סוגיות מרכזיות אלה קיימות בכל סוג של פרויקט בין אם מדובר ביזם ציבורי או פרטי. משום כך, היכרות עם תהליך התכנון רלוונטית לתחומים רבים ותיתן בידי הסטודנטים כלים לנתח ולהעריך פרויקטים נדל"ניים שונים שנמצאים על סדר היום הציבורי. הקורס יתחלק לשני חלקים - החלק הראשון יעסוק בתיאוריות שונות שנוגעות לתהליך התכנון ושלביו השונים; החלק השני יתמקד בישראל ויכלול היכרות עם מוסדות התכנון והליך התכנון בישראל וישלב הרצאות אורח של מתכננים ויזמים מהמגזר הציבורי והפרטי, שעוסקים בפרויקטים המצויים כיום על סדר היום הציבורי, דוגמת מנכ"ל גזית-גלוב ישראל על הקמת אזורי מסחר, מתכנן מחוז תל-אביב על איקאה בראשל"צ, יזם כביש 6, ועוד.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00