חזרה

סילבוס

מספר קורס 1082-4157-01
שם הקורס מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
מדיניות ציבורית
מרצה פרופ' רוית חננאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hananelr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: נפתלי - מדעי החברה , חדר: 061
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
יום ה
שעות 12:00-15:00
בניין נפתלי - מדעי החברה
חדר 315
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מתייחס לערים ואזורים עירוניים כאל מבנים פוליטיים. מטרת הקורס היא לפתח כלים שיסייעו בידי התלמיד לחשוב באופן אסטרטגי על מחלוקות ובעיות עירוניות מרכזיות, במיוחד כאלה הנוגעות לעיצוב וגיבוש המרחב העירוני והאזורי הפיסי.
הקורס יבחן לעומק את יחסי השלטון המקומי והמרכזי, מדיניות התכנון העירונית, תקצוב עירוני, "זונינג" וה"מלחמה על אזורי תעסוקה" בישראל ובמבט בינלאומי משווה. סוגיות אלה, נוגעות ליחסים החברתיים, כלכלים ופוליטיים בין פרטים וקבוצות בעיר ובמרחב, ועוסקות בשאלות של צדק חלוקתי; הקצאת משאבים ציבוריים; תהליכי העצמה; אקטיביזם עירוני; צמצום פערים חברתיים-כלכליים, מדיניות הדיור ודיור בהישג יד, ועוד...הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00