חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-5970-01
שם הקורס הזכות לפרטיות
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים -
משפטים
מרצה פרופ' מיכאל בירנהקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: birnhack@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מינקהוף משפטים , חדר: 329
אופן ההוראה פרוסמינר
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כל פעילות שלנו מייצרת שובל של מידע, ויש מי שאוסף אותו ומבקש להשתמש בו: נתוני תקשורת אצל ספקי שירות שונים (טלפון, אינטרנט, טלוויזיה), המדינה לצורך איתור מגעים של חולי קורונה, מידע שנמסר תוך כדי שירותים שאנחנו מקבלים מגורמי בריאות, ביטוח, בנק, או מהמדינה; מידע שמסרנו למעסיק (מידע על סטטוס אישי, מידע ביומטרי, מידע רפואי, ועוד), מידע שנחשף לרשויות המקומיות (למשל מצלמות מעקב במרחב הציבורי), ומידע שמסרנו ל"חברים" שלנו. סקרים מראים באופן עקבי שאזרחים מציינים את הזכות לפרטיות כחשובה מאוד בעיניהם. עם זאת, ב??דקו את הפעילות שלכם בפייסבוק בשבוע האחרון, או כל פעילות אחרת ברשת. זהו פרדוקס הפרטיות.
לפרו-סמינריון שתי מטרות. ראשית, ללמוד על הזכות לפרטיות, להבין אותה ואת מורכבותה. זה דיון עיוני בעיקרו. נפנה לדוגמאות שונות בחקיקה ובפסיקה, ונבחן סוגיות כמו פרטיות בקשר למאבק במגיפת הקורונה, פרטיות במקום העבודה, big data, מצלמות בבתי ספר, ועוד. שנית, ללמוד מיומנויות מחקר משפטי, כתיבה אקדמית, והצגת המחקרים האישיים.
הסטודנטים/ות צריכים/ות להגיש הצעת מחקר קצרה תוך כחודש מתחילת הסמסטר; להשתתף בכל המפגשים, להציג את מחקרם/ן בכיתה לקראת סוף הסמסטר, ולבסוף, ולכתוב עבודת מחקר קצרה, פרי מחקר עצמאי.
ד.מ: משפט חוקתי; (מי שלמדו את הסמינר על הזכות לפרטיות אינם יכולים להירשם לפרו-סמינר זה).

מרכיבי הציון:השתתפות פעילה במהלך המפגשים והרצאה על המחקר האישי 10%, עבודה כתובה 90%.
הפרוסמינר מזכה ב-3 ש"ס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוסמינר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00