חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-7200-55
שם הקורס Negotiating International Transactions - Tel-Aviv U. and Northweste
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים -
משפטים
מרצה עו"ד ג'יי פינקלשטיין
צור קשר
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יועבר באנגליתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00