חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-7247-01
שם הקורס מדינת הלאום ורב תרבותיות
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים -
משפטים
מרצה פרופ' עופר יצחק בנבג`יצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ybenbaji@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: מינקהוף משפטים , חדר: 332
אופן ההוראה פרוסמינר
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין טרובוביץ משפטים
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק ביחס המצוי והרצוי בין המדינה הליברלית לקבוצות הלאומיות שחיות בה. הוא יעסוק בעיקר בשלוש שאלות. א. האם מדינה יכולה להגדיר את עצמה כמדינת לאום מסוים - המוגדר באמצעות תרבות ומוצא אתני - מבלי להפלות אפליה פסולה פרטים השייכים ללאומים אחרים? או שמא מדינה ליברלית חייבת לאמץ מודל של לאומיות אזרחית שלפיו הלאום שלו המדינה "שייכת" מוגדר באמצעות אזרחות במדינה הזו? ב. האם מדינה ליברלית נדרשת להכיר בקבוצות של מיעוט תרבותי, ולהגן על השפה וצורת החיים של הקבוצות הללו באמצעות החוקה והחוק. ג. בחלקו השלישי של הקורס נעסוק בזכות הפרישה של קבוצות לאומיות, ובזכויות הטריטוריאליות של הקבוצות הללו. באילו תנאים יש לקאטלונים ולבאסקים זכות לפרוש מספרד, לסקוטים זכות לפרוש מהממלכה המאוחדת, ולקנדים דוברי צרפתית זכות לפרוש מקנדה. אחרי שנסקור תשובות שונות לשאלות הללו, נעבור לעסוק בזכות של היהודים למדינה בארץ ישראל\פלסטינה, יהודיותה של מדינת ישראל, ומעמדו הראוי של המיעוט הערבי בה.
מרכיבי הציון: עבודה 100%
הפרוסמינר מזכה ב-3 ש"ס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוסמינר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00