חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-7400-55
שם הקורס Negotiating International Transactions - Tel-Aviv U. and Berkeley Law
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים -
משפטים
מרצה עו"ד חן מנצורצרו קשר
מרצה עו"ד ג'יי פינקלשטיין
צור קשר דוא"ל: chenmanz@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יועבר בשפה האנגליתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00