חזרה

סילבוס

מספר קורס 1883-1004-01
שם הקורס ללא גבולות(?) תנועה והגירה במציאות גלובלית
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
מתחברים+
מרצה ד"ר רוית תלמי - כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ravitco2@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


בקורס זה נלמד על הגירה של אנשים, הון ורעיונות. ננתח את משמעות הגבולות הפיזיים והתודעתיים, ונבחן האם במציאות פוסט-קורונה הרשתות החברתיות והאינטרנט פתחו אפשרויות של תנועה גם ללא תנועה פיזית. בקורס נדון בסוגיות שונות, כגון: מפת האינטרסים של הגירה; מקומם של ארגונים במציאות של הגירה; משמעות הגבולות במציאות של הגירה; איך מתייחסים לאי-שוויון בהגירה; האם יש תרבות של מהגרים וכיצד הגירה משפיעה על היבטים כלכליים ובריאותיים ומושפעת מהם.
הסטודנטים יפעלו בארגונים הפועלים עם מהגרים מקבוצות שונות (עולים / מהגרי עבודה / מבקשי מקלט) כ 30 שעות במהלך הסמסטר ויתעמקו באחת מהסוגיות המוצגות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00